16854459005442-285-400x290-1678965614-znak-jindrichova-hradce-2

Nákup kompenzačních pomůcek pro zkvalitnění pečovatelské služby ve středisku Jindřichův Hradec

Dotační program města Jindřichův Hradec nám v roce 2015 pomohl nakoupit pomůcky pro zvýšení komfortu uživatelů.

Cílem projektu je nákup nových kompenzačních a transportních pomůcek pro zkvalitnění pečovatelské služby, zejména pak pro práci se seniory se sníženou mobilitou. Vzhledem k zvyšujícímu se počtu tohoto typu uživatelů, jimž poskytujeme péči jsme zakoupili:

  • transportní invalidní vozík - bude sloužit pro přesuny imobilních uživatelů, zejména pak při náhlém zhoršení zdravotního stavu, přesun do auta a z auta, přesun k lékaři apod.
  • vaničku na mytí hlavy se zabudovanou sprchou a odtokem. Speciální vanička umožňuje komplexnější hygienu přímo na lůžku u imobilního nebo částečně imobilního uživatele.