Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2024

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2024

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo vzdělávání pracovníků Domácího hospice Ledax částkou 69 800 Kč. Zdravotničtí pracovníci díky podpoře absolvují vzdělávání v tématech komunikace s nevyléčitelně nemocnými klienty a jejich rodinami, dětské paliativní péče či péče o geriatrické klienty.