16841448792064-285-400x290-1664219861-400x290-1504248989-400x290-1501833483-jihocesky-kraj

Kvalitní pečovatelská služba Spokojený senior

Začátkem června 2009 zahájila společnost Ledax o.p.s. realizaci šestiměsíčního projektu s názvem „Kvalitní pečovatelská služba – Spokojený senior“. Společnost si v rámci realizace projektu klade za cíl rozvoj a zkvalitňování stávající nabídky sociálních služeb.

Realizace projektu: 1. 6. 2009 - 31. 12. 2009

Projekt byl finančně podpořen v rámci Grantového programu Podpora terénních sociálních služeb v Jihočeském kraji 2009.

Všeobecným cílem projektu je rozvíjet a zkvalitňovat stávajícím nabídku sociálních služeb žadatele, doplňovat ji o nové, obzvláště pak fakultativní služby, zavádět standardy kvality do organizace, zlepšovat dostupnost pečovatelské služby v zaregistrovaném území, především pak v těch oblastech, kde tento typ služby není zajištěn, nebo je poskytován jen částečně. Obecně je terénní pečovatelská služba určena uživatelům, kteří nepotřebují pobytovou péči a stále jsou schopni s pomocí jiné fyzické osoby žít plnohodnotný život. Terénní pečovatelská služba zajistí uživatelům například možnost zůstávat ve známém, domácím prostředí bez ztráty sociálních kontaktu s okolím, pomoc při zajištění chodu domácnosti, při zvládání běžných úkonu, při zajištění stravy, a to vše s individuálním přístupem pečovatelek k jednotlivým uživatelům služby. Tyto činnosti vykonávají především pečovatelky, které mají v obcích vlastní zázemí a mohou se jednotlivým uživatelům individuálně věnovat v dostatečném case s ohledem na jejich specifické potřeby i aktuální zdravotní stav i rozsah využívaných služeb. Očekávaným výsledkem realizace projektu je viditelné zkvalitnění a rozšíření služeb, zvýšení počtu úkonu na uživatele na základě individuálního plánování služeb a v souvislosti s rozšířením místní a časové dostupnosti pro poskytování služby a taktéž s rozšířením nabídky fakultativních služeb. Důraz bude kladen i na efektivní informovanost uživatelů, zájemců a široké veřejnosti o nabízených sociálních a navazujících službách.

Cílová skupina projektu

 • senioři v péči rodiny nebo blízkých osob v domácím prostředí,
 • senioři využívající zařízení sociálních služeb,
 • zdravotně postižení senioři.

Specifické cíle projektu

 • rozvoj stávající pečovatelské služby v 7 střediscích
 • navýšení počtu uživatel pečovatelské služby alespoň o 200 klientu
 • rozšíření časové dostupnosti služeb do podvečerních hodin (do 18.00 hodin) v 7 střediscích
 • rozšíření časové dostupnosti služeb o víkendy v 7 střediscích (dle zájmu uživatel)
 • rozšíření místní dostupnosti na registrovaném území pro poskytování služby do venkovských oblastí a místních částí obcí, kde chybí nebo jsou nedostačující v 7 střediscích
 • rozšiřování nabídky fakultativních služeb
 • zavádění standardu kvality sociálních služeb v organizaci a revize stávajících dokumentu
 • pořízení ochranných pomůcek pro pracovníky pečovatelské služby
 • zavedení přehledného informačního systému pro uživatele ve střediscích, okrscích i pracovištích pečovatelské služby,
 • zajištění efektivního informování uživatel, zájemců a široké veřejnosti o poskytovaných službách
 • poskytování kvalitní sociální služby dle specifických potřeb uživatelů
 • zajištění důstojného a plnohodnotného života senioru v domácím prostředí
 • oddálení hospitalizace senioru v pobytových zařízeních