Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro Pečovatelskou službu, Osobní asistenci a Terénní odlehčovací službu byla poskytnuta v celkové výši 940 000 Kč. Finanční prostředky budou použity především na financování osobních nákladů pracovníků výše uvedených sociálních služeb. Pro Terénní odlehčovací službu bude pořízen osobní automobil pro pracovníky přímé péče.