16856881359365-285-400x290-1629290398-400x290-1504776317-pardubice

Dotace Pardubického kraje na podporu denního stacionáře na rok 2022

Denní stacionář je v roce 2022 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociální služby denní stacionář v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.