16856881359365-285-400x290-1629290398-400x290-1504776317-pardubice

Dotace Pardubického kraje na podporu Denního stacionáře 2021

Denní stacionář je v roce 2021 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociální služby Denní stacionář v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.