16856876730684-285-400x290-1643363945-lx-projekty-dacice

Dotace na poskytování pečovatelské služby na rok 2022 a 2023 města Dačice

Město Dačice poskytne Pečovatelské službě Ledax o.p.s. v letech 2022 a 2023 neinvestiční dotaci účelově určenou na částečnou úhradu běžných výdajů Pečovatelské služby. Pečovatelská služba bude poskytována ambulantně i terénně v Domě s pečovatelskou službou a v domácnostech občanů města Dačice, kteří s Ledax o.p.s. uzavřou smlouvu o poskytování Pečovatelské služby. Podpořeny budou základní činnosti poskytnuté uživatelům Pečovatelské služby s trvalým pobytem na území města Dačice. Období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023. Dotace ev. číslo: 514/1S/2021.