Dotace města Velešín pro Terénní odlehčovací službu pro rok 2023

Dotace města Velešín pro Terénní odlehčovací službu pro rok 2023

Město Velešín poskytlo neinvestiční dotaci na zajištění Odlehčovací služby v terénní formě občanům města Velešín. Tato dotace bude využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákladů pracovníků a to v období 1. 1. – 31. 12. 2023.