Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2024

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2024

Město Kaplice poskytlo pro rok 2024 neinvestiční dotaci pro poskytování Pečovatelské služby pro občany města Kaplice. Dotace bude využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákladů pracovníků a to v období 1. 1. – 31. 12. 2024.