Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby pro rok 2024

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby pro rok 2024

Město Kaplice poskytlo pro rok 2024 neinvestiční dotaci zajištění Odlehčovací služby pro občany města Kaplice. Dotace bude využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákladů pracovníků a to v období 1. 1. – 31. 12. 2024.