16856876730684-285-400x290-1643363945-lx-projekty-dacice

Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let

Provoz služby je realizován s finanční účastí města Dačice.

Město Dačice poskytuje neinvestiční dotaci na období od 15. 9. 2020 do 30. 6. 2021, které souvisí s poskytováním služby na území města Dačice: Individuální doprava seniorů, a to pro osoby, které jsou občany města Dačice v rozsahu daném grantovým programem s názvem "Zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let v roce 2020 a 2021".