16841448792064-285-400x290-1664219861-400x290-1504248989-400x290-1501833483-jihocesky-kraj

Dotace Jihočeského kraje na podporu Pečovatelské služby, Osobní asistence a Odlehčovací služby

Pečovatelská služba, Osobní asistence i Terénní odlehčovací služba jsou v roce 2021 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.