Dotace Jihočeského kraje na podporu pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčovací služby na rok 2024

Dotace Jihočeského kraje na podporu pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčovací služby na rok 2024

Pečovatelská služba, osobní asistence i odlehčovací služba jsou v roce 2024 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena registrovaným poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2024 až 31. 12. 2024.