Domácí hospicové péče pro občany města Týn nad Vltavou 2024

Domácí hospicové péče pro občany města Týn nad Vltavou 2024

Město Týn nad Vltavou poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 10 000 Kč na spolufinancování domácí hospicové péče pro občany s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí).