16862036100706-285-400x290-1685626126-logo-mesto-vysoke-myto

Aktivní senioři ve Vysokém Mýtě

  • dotace z rozpočtu města Vysoké Mýto na projekt „Aktivní senioři ve Vysokém Mýtě“
  • projekt a jeho plánované aktivity přispívají ke zkvalitnění a rozšíření nabídky volnočasových služeb pro seniory s cílem prevence jejich sociálního vyloučení
  • realizace projektu od 1. 3. do 31. 12. 2019
  • výše dotace 10 000,- Kč