Sepsání pamětní knihy očima našich uživatelů

Projekt Domova pro seniory Vysoké Mýto byl vybrán mezi projekty, na které lze přispět v rámci druhého ročníku veřejné sbírky programu Plníme přání seniorům. Plníme přání seniorům je iniciativa společnosti Sodexo, která se ve spolupráci se svými partnery, Diakonií ČCE a Asociací poskytovatelů sociálních služeb, snaží podporovat aktivní stáří a naplňuje tužby a sny seniorů.

Cílem programu je zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím plnění jejich přání, boj proti předsudkům, které má společnost vůči starší generaci a také snaha inspirovat samotné seniory, aby stále přemýšleli o svých snech a přáních a sami se pro jejich splnění snažili něco udělat.