16862036100706-285-400x290-1685626126-logo-mesto-vysoke-myto

S- Klub

V lednu roku 2016 jsme při Domově seniorů zahájili provoz nového S - K L U B U, tedy komunitního klubu určeného seniorům a další veřejnosti z Vysokého Mýta a okolních obcí. Díky S – K L U B U chceme seniorům poskytnout něco navíc - prostor pro aktivní trávení volného času a realizaci svých koníčků, místo, kde se mohou potkat s vrstevníky, zábavu, ale také odborné informace ze sociální oblasti. Aktivity klubu plánují odborní pracovníci Domova pro seniory, kteří jsou také vždy přítomni v době konání klubu a poskytují podporu všem účastníkům.

NÁZEV PROJEKTU:                 S – KLUB Vysoké Mýto

OBDOBÍ REALIZACE:              1.1.2016 – 31.12.2016

Na co se můžete těšit?

  • přednášková činnost na různá témata (besedy se zajímavými hosty, přednášky z oblasti prevence kriminality, cestopisné přednášky, odborné přednášky ze sociální oblasti)
  • poradenství z oblasti sociální práce (poradenství z oblasti péče o člověka s demencí, sociální dávky, vhodné sociální služby, odlehčovací služby)
  • poradenství v oblasti zdravotní péče pro seniory
  • aktivizační a zábavné činnosti (hudební a zájmová produkce, kreativní činnosti seniorů, hry deskové, společenské a pohybové, muzikoterapie)

S - K L U B se koná v Domově pro seniory ve Vysokém Mýtě, na adrese Žižkova 913. Prostory jsou bezbariérově přístupné, vítáni jsou i účastníci s pohybovým omezením.

Pravidelná setkávání jsou naplánována na každý poslední čtvrtek v měsíci s výjimkou letních prázdnin.

Aktivity S - K L U Bu jsou volně přístupné pro všechny zájemce z řad seniorů a to bezplatně.