1686212216522-285-400x290-1504774279-1000x1000-1397561252-citi

Podpora ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe 2011

Podpora ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe. Citibank přispěla částkou 27 190 Kč na vybavení Domova pro seniory Vysoké Mýto potřebnými pomůckami a zdravotnickým materiálem.

„Ze získané částky budou zakoupeny antidekubitní podložky, zástěna, zdravotnický materiál a převazové vozíky pro ošetřující personál“, říká Irena Lavická, ředitelka společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s. „Domov pro seniory ve Vysokém Mýtě byl otevřen v lednu 2011, stále probíhá vybavování materiálem a potřebnými pomůckami, a proto jsme rádi za každou podporu,“ dodává Lavická. Společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. je provozovatelem Domova pro seniory Vysoké Mýto od ledna 2011. Jedná se o nově vystavěný objekt s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji s kapacitou 100 uživatelů. „Na zajištění péče o seniory jsou kladeny vysoké nároky, o jejichž naplnění se v souladu s moderními trendy snažíme,“ vysvětluje Lavická.

Posláním Domova pro seniory Ledax Vysoké Mýto o.p.s. je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Kontaktní osoba:
Ing. Irena Lavická
e-mail: irena.lavicka@vm.ledax.cz