400x290-1664219442-400x290-1504776317-pardubice

Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby

Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem i Odlehčovací služba jsou v roce 2021 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.