Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby na rok 2024

Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby na rok 2024

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem i odlehčovací služba jsou v roce 2024 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům registrovaných sociálních služeb a jejím účelem je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajištěním sociálních služeb.