Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby na rok 2023

Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby na rok 2023

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem i odlehčovací služba jsou v roce 2023 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům registrovaných sociálních služeb a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením Pardubického kraje. Podpora je určena na období od 1. 1. 2023 do  31. 12. 2023.