16841448792064-285-400x290-1664219861-400x290-1504248989-400x290-1501833483-jihocesky-kraj

Vzdělávací programy pro seniorskou a další veřejnost

  • podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora sociálně zdravotních aktivit“
  • projektem byla zajištěna větší informovanost seniorů a způsobech zdravého životního stylu a možnostech aktivního prožití stáří
  • série zajímavých přednášek a seminářů určených i pro širokou veřejnost a rodinné příslušníky  - např. Užití kompenzačních a rehabilitačních pomůcek v praxi, Proměny stáří a gerontooblek
  • dotace ve výši 25 000 Kč