16841446514236-285-400x290-1611139332-lx-projekty-abakus

Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu podpořil CSS Emausy v záměru poskytovat kvalitní paliativní péči tak, aby se stala neoddělitelnou součástí poskytovaných služeb.

Podpora nadačního fondu Abakus je realizována v rámci programu „Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory“, CSS Emausy je jednou z patnácti podpořených organizací v České republice a zároveň jedinou podpořenou organizací v Jihočeském kraji.

V rámci podpory proběhne metodická, psychologická a supervizní podpora pracovníků, jejich vzdělávání v oblasti paliativní péče či bazální stimulace, dále bude zakoupeno potřebné vybavení, zdravotnické pomůcky a přístroje pro poskytování paliativní péče. Nedílnou součástí podpory je mentoring, jehož cílem je doprovodit realizační tým CSS Emausy celým během projektu tak, abychom dosáhli naplánovaných cílů.

Abakus je nadační fond zakladatelů společnosti Avast, který chce přinášet nástroje pozitivní změny do české společnosti. Zaměřuje se na hledání a podporu chytrých řešení zejména v oblastech péče o lidi na konci života, služeb pro rodiny dětí s postižením a rozvoje systému vzdělávání. Vznikl v roce 2020 a navazuje na úspěšné desetileté působení Nadačního fondu Avast v České republice právě také na poli paliativní péče.

Další informace naleznete na webu www.abakus.cz a na Facebooku, na www.facebook.com/abakusnadacnifond.