Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy 2023

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy 2023

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 115 000 Kč na podporu registrované pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 55 let, které vyžadují zvláštní péči z důvodu onemocnění různými typy demencí. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.