Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy 2021

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy 2021

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 100 000 Kč na podporu pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 55 let, které vyžadují zvláštní péči z důvodu onemocnění různými typy demencí. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby (vedení účetnictví, ekonomika, zpracování mezd, IT služby spojené se softwarem Cygnus, praní prádla apod.).