Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2024

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2024

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 80 000 Kč na podporu pobytové sociální služby Domov pro seniory. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.