Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb posky­tovaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro CSS Emausy a pro sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem byla poskytnuta v celkové výši 1 000 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování osobních nákladů pracovníků sociálních služeb, na úhradu nájemného a energie.