Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

CSS Emausy bylo podpořeno v rámci programu podporujícího sociální služby poskytované na území Jihočeského kraje. Obě registrované sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem byly podpořeny částkou 500 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování osobních nákladů pracovníků sociálních služeb, na dovybavení služby potřebnými pomůckami a na úhradu nájemného.