Dotace Jihočeského kraje na podporu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v roce 2021

Dotace Jihočeského kraje na podporu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v roce 2021

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem je v roce 2021 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.