Dotace Jihočeského kraje na podporu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro rok 2023

Dotace Jihočeského kraje na podporu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro rok 2023

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem je v roce 2023 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena registrovaným poskytovatelům sociálních služeb a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením Jihočeského kraje. Podpora je určena na období      od 1. 1. 2023 do  31. 12. 2023.