Pořízení sprchovacího lůžka pro klienty CSS Domus 2022

Pořízení sprchovacího lůžka pro klienty CSS Domus 2022

Moravskoslezský kraj podpořil v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ CSS Domus účelovou dotací na zakoupení sprchovacího lehátka s plně elektrickým ovládáním. Toto lehátko je nezbytně nutnou pomůckou pro zajištění hygieny u částečně či plně imobilních klientů.