Pořízení automobilu pro přepravu klientů CSS Domus Ostrava 2022

Pořízení automobilu pro přepravu klientů CSS Domus Ostrava 2022

Moravskoslezský kraj podpořil CSS Domus v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“. Dotace doplněná vlastními finančními prostředky bude použita na nákup osobního automobilu. Ten bude sloužit pro přepravu klientů CSS Domus k lékařům specialistům a na potřebná vyšetření a na pracovní cesty sociální pracovnice na sociální šetření k zájemcům o službu.