16841464946576-285-400x290-1655300916-vdv-logo-2017

Nové antidekubitní matrace pro uživatele CSS Domus 2022

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové nás podpořil částkou 50 000 Kč. Tyto finance byly použity na nákup kvalitních antidekubitních matrací, které nám pomohou předcházet vzniku proleženin u imobilních uživatelů, zlepšit celkovou kvalitu poskytované péče a zkvalitnit tak zbývající čas našich uživatelů.