Dotace Moravskoslezského kraje na podporu domova pro seniory na rok 2023

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu domova pro seniory na rok 2023

V roce 2023 Moravskoslezský kraj podpořil 3 projekty financování běžných výdajů našeho domova pro seniory:

  • Dotace určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociální služby domov pro seniory v rozsahu daném Pověřením.
  • Dotace určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  poskytována pro dofinancování běžných výdajů v roce 2023.
  • Návratná finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb v roce 2023.