Dotace Moravskoslezského kraje na podporu domova pro seniory na rok 2022

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu domova pro seniory na rok 2022

Domov pro seniory je v roce 2022 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociální služby domov pro seniory v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.