1684145960947-285-400x290-1664219172-logo-moravskoslezsky-kraj

Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb v roce 2021

V rámci programu bylo podpořeno dofinancování osobních nákladů pracovníků CSS Domus. Program byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021.