Centrum sociálních služeb Domus 2023

Centrum sociálních služeb Domus 2023

Statutární město Ostrava poskytlo CSS Domus finanční podporu na zabezpečení jeho činnosti v letech 2023 až 2026. Z rozpočtu statutárního města Ostrava nám byla poskytnuta víceletá neinvestiční účelová dotace v oblasti sociální péče. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a souvisejících aktivit zajišťovaných pro občany města Ostrava.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy