Projekty Centra sociálních služeb Emausy

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb posky­tovaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro CSS Emausy a pro sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem byla poskytnuta v celkové výši                 1 000 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování osobních nákladů pracovníků sociálních služeb, na úhradu nájemného a energie.


Dotace Jihočeského kraje na podporu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro rok 2022

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem je v roce 2022 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu   1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.


Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2022

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 150 000 Kč na podporu pobytové sociální služby Domov pro seniory. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby (vedení účetnictví, ekonomika, zpracování mezd, IT služby spojené se softwarem Cygnus, praní prádla apod.).

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

 

Archiv