Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Ledax - Stárněte podle svého / PRAXE - Informace pro studenty

PRAXE - Informace pro studenty

 
 

Ledax o.p.s. je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty (ZSF) a Teologické fakulty (TF) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Praxe pro studenty ZSF je určena následujícím oborům:

 • Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory - bakalářské studium
 • Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory - navazující magisterské studium
 • Sociální práce ve veřejné správě - bakalářské studium

 

Praxe pro studenty TF je určena následujícím oborům:

 • Sociálni a charitativni práce - bakalářské studium
 • Etika v sociálni práci - navazující magisterské studium
 • Pedagogika volného času - bakalářské a navazující magisterské studium

 

Druhy odborných praxí:

 • zdravotně sociální praxe
 • výběrová praxe

 

Praxe probíhá na základě smluvního vztahu mezi ZSF a TF JCU a společností Ledax o.p.s., student pracoviště sám nekontaktuje. Podklady potřebné pro praxi zajišťují fakulty. Individuálně sjednanou praxi zde mohou absolvovat také studenti z jiných typů vysokých škol, vždy po předchozí dohodě s kontaktní osobou.


Informace pro studenty/praktikanty:

 

Název pracoviště: Ledax o.p.s. - sociální služba, středisko praxe dle domluvy
Sídlo společnosti: Ledax o.p.s., Riegrova 51, České Budějovice, IČO: 28068955
Kontaktní osoba: Bc. Petra Košinová, personalistka, tel.: 724 927 934, e-mail: kosinova@dfkgroup.cz
Školitel: dle domluvy


Důležité informace:

 • Student ZSF, TF telefonicky kontaktuje nejméně jeden týden dopředu před započetím praxe Bc. Petra Košinovou na tel. 724 927 934 nebo e-mailu: kosinova@dfkgroup.cz
 • Student jiné školy, než je výše uvedeno, kontaktuje  Bc. Petra Košinovou na tel. 724 927 934 nebo e-mailu: kosinova@dfkgroup.cz  Pokud je praxe možná, sepíší smlouvu, dohodnou se na termínu a školiteli praxe.
 • Společnost Ledax umožňuje praxi přednostně studentům ZSF a TF JCU před studenty  z jiných škol.
 • První den praxe seznámí personalista studenta se společností a zodpoví jeho dotazy. Pak ho předá školiteli - školitelem praxe je nejčastěji vedoucí střediska, případně sociální pracovník.
 • Nástup na praxi: v 8.00 hodin, případně dle domluvy se školitelem.
 • S sebou: písemné podklady ze školy, písemná formulace cílů, se kterými student na praxi přichází, pohodlné oblečení a obuv.
 • Pracoviště nezajišťuje studentům ubytování ani stravování