Jak požádat o naše služby

Každému zájemci o naše služby rádi poradíme, jaká ze služeb je pro něj nejvhodnější.

Máte-li otázky, využijte naši bezplatnou telefonní linku 800 221 022 nebo e-mail info@ledax.cz. Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7:30 do 15:30.

Připravili jsme pro vás seznam často kladených otázek.

Jak rychle je možné začít služby poskytovat?

Službu lze začít poskytovat na základě sepsané smlouvy mezi poskytovatelem a zájemcem. Podpisu smlouvy předchází úvodní schůzka sociálního pracovníka se zájemcem, nejčastěji v jeho domácnosti nebo na jiném dohodnutém místě. Na této schůzce pracovník společně se zájemcem zjišťují cíl jednání, zda zájemce spadá do okruhu osob, pro který je služba určena nebo zda je služba přesně to, co zájemce potřebuje. Výstupem této schůzky je často rovnou sepsání smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Ode dne, kdy je smlouva podepsána oběma stranami, může být služba uživateli poskytována.

Je rozdíl mezi domácí zdravotní péčí a pečovatelskou službou?

Domácí zdravotní péče i pečovatelská služba jsou úzce propojené, avšak stále to jsou dvě různé služby, které jsou hrazeny jiným způsobem, a které u svých uživatelů provádějí rozdílné úkony. Domácí zdravotní péče spadá pod Ministerstvo zdravotnictví, pracují zde všeobecné sestry a fyzioterapeuti, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání a provádějí odborné výkony, jako jsou například převazy ran, odběry krve, aplikace injekcí apod. Naopak pečovatelská služba spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zde fungují pečovatelky, které musí splňovat jiná kriteria na vzdělání. Mohou mít pouze základní vzdělání, musí však projít rekvalifikačním kurzem. Zajišťují nákupy, stravování, úklid, procházky, návštěvy u lékaře, pomoc při osobní hygieně apod.

Lze měnit v průběhu poskytování služby její rozsah?

Ano, rozsah poskytovaných úkonů lze měnit ve spolupráci se sociálním pracovníkem. V případě zlepšení zdravotního stavu uživatele služby je možné některé činnosti přestat využívat, či naopak. V případě potřeby lze smlouvu o poskytování služby kdykoliv ukončit, a to i bez udání důvodu.

Jakým způsobem si můžu zajistit pečovatelskou službu?
  • osobně: můžete se dostavit do sídla společnosti Ledax o.p.s. či na jakékoliv středisko - kontakty naleznete zde
  • písemně: můžete zaslat písemnou žádost na adresu střediska, pod které spadáte místem vašeho bydliště
  • telefonické kontakty na vedoucí středisek zde, nebo volejte bezplatnou infolinku 800 221 022
Mohu domluvit pečovatelskou službu nebo osobní asistenci pro jinou osobu?

Po domluvě se zájemcem o službu lze domluvit informativní návštěvu pracovníka Ledaxu. Nicméně musí to být právě zájemce o službu, jež se rozhodne, zda a v jakém rozsahu bude službu využívat. Jediná výjimka je u osob, které mají určeného opatrovníka, který je oprávněn v těchto otázkách jednat.

Můžete mi pomoct i s doprovodem dítěte do školy?

Pokud Vaše dítě potřebuje pomoc další osoby z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a jeho věk přesáhl 7 let, můžeme Vám v rámci služby osobní asistence s jeho doprovodem pomoci. Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc další osoby a jejichž věk přesáhl 7 let. Spadá-li Vaše dítě do cílové skupiny, můžeme Vám s doprovodem do školy pomoci.

Jak mohu požádat o službu v domově pro seniory?

Je důležité podat žádost, kterou si můžete stáhnout z našeho webu. Tu vyplňte, nezapomeňte požádat o vyjádření lékaře a zašlete k rukám sociální pracovnice. Nebudete-li si vědět rady, rádi Vám poradíme a zodpovíme Vaše dotazy.

Pokud máte dotaz, na který jste zde nenašli odpověď, zavolejte na naši bezplatnou linku +420 800 221 022.