Vystoupení dětí z 2. ZŠ JH v domě s pečovatelskou službou

Klienty Domu s pečovatelskou službou v Růžové ulici navštívily děti ze 4. třídy 2. základní školy v Jindřichově Hradci. Děti pod vedením paní učitelky Kaňkové a pana učitele Bartoše zazpívaly, zahrály a zatančily. Vystoupení všechny nadchlo. Děti připravily pro klienty i pohoštění. Přestože nám počasí nepřálo, vystoupení se dětem povedlo a všichni odcházeli s úsměvem. Setkání s dětmi je vždy pro naše klienty zpestřením všedních dnů. Děkujeme.

Vystoupení dětí z 2. ZŠ JH v domě s pečovatelskou službou
Vystoupení dětí z 2. ZŠ JH v domě s pečovatelskou službou
Vystoupení dětí z 2. ZŠ JH v domě s pečovatelskou službou