Společenské odpoledne v Domě s pečovatelskou službou v Trhových Svinech

Ve čtvrtek 27. června se v Domě s pečovatelskou službou v Trhových Svinech uskutečnilo plánované posezení se seniory. Zlatým hřebem odpoledne byl nejen gurmánský zážitek v podobě pečených buřtů, ale též zážitek kulturní, o který se postarali „naši dvorní“, již všem obyvatelům „pečovateláku“ známí, zpěváci Hanička Špuláková a Ing. Vladislav Tolar. Vzhledem k vysokým letním teplotám a avizovaným bouřkám probíhala akce nakonec v klidném, stinném prostředí kulturní místnosti. Posedět, popít, občerstvit se a zaposlouchat se do kytarových melodií přišlo přes 20 posluchačů. Velké díky patří městu Trhové Sviny za finanční podporu.

Další podobné společenské odpoledne se bude opakovat v měsíci září, konkrétní datum bude ještě upřesněn.

Pohodové slunné léto přeje

LEDAX

Společenské odpoledne v Domě s pečovatelskou službou v Trhových Svinech
Společenské odpoledne v Domě s pečovatelskou službou v Trhových Svinech