Procvičování paměti ve Zlivi

Před prázdninami, 20. 6. 2023, jsme pro naše klienty uspořádali v klubovně DsPS ve Zlivi aktivizaci na procvičování paměti. Celý blok vedla dcera naší paní pečovatelky, která má tento obor vystudovaný a všem se společná chvíle s ní velmi líbila. Dokonce jsme si domluvili pokračování na září.

Mimo to nás tam ještě navštívily zástupkyně firmy Inovan ze Zlivi a přinesly našim klientkám nějaké přebytky z výroby (jehlice, jehly a pod). Za to jim velmi děkujeme.

Za středisko Týn nad Vltavou
Naděžda Podhorcová
Procvičování paměti ve Zlivi
Procvičování paměti ve Zlivi
Procvičování paměti ve Zlivi
Procvičování paměti ve Zlivi
Procvičování paměti ve Zlivi
Procvičování paměti ve Zlivi
Procvičování paměti ve Zlivi
Procvičování paměti ve Zlivi