Pokec o podzimu

Dačické ženy z Českého červeného kříže nás pozvaly 27. listopadu do společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou na "Pokec o podzimu“. Nejenom, že se povídalo a vzpomínalo, došlo i na soutěže a nechyběla  dobrá káva a něco dobrého na zub.

Děkujeme za krásné odpoledne

Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. středisko Dačice

Mgr. Květa Leitkepová, DiS. – vedoucí

Eliška Mandátová, DiS. – sociální pracovnice

Pokec o podzimu
Pokec o podzimu
Pokec o podzimu
Pokec o podzimu