Den prevence v Dačicích

Aktivně jsme se zapojili do letošního Dne prevence v Dačicích. Představili jsme služby Ledaxu. Ze strany veřejnosti byl zájem o informace.  Moc nás potěšilo poděkování z Městského úřadu v Dačicích. 

Dobrý den,

chtěli bychom vám vyjádřit naše upřímné poděkování za vaši vynikající práci a přispění k úspěchu letošního Dne prevence v Dačicích. Vaše zapojení a podpora byly klíčovými faktory této události, a jsme nesmírně vděční za vaši spolupráci. Vaše organizace hrála významnou roli v tom, že jsme mohli poskytnout našim občanům bohatý a rozmanitý program zaměřený na prevenci nemocí a podporu zdraví. Díky vašim kampaním, aktivitám, a vzdělávacím programům jsme byli schopni osvětlit důležité zdravotní otázky a poskytnout našim návštěvníkům cenné informace. Také bychom rádi poděkovali za vaši flexibilitu a přizpůsobivost vzhledem ke změnám v počasí, které nás na poslední chvíli překvapily.

Těšíme se na budoucí spolupráci a předběžně si dovolím uvést termín na příští rok - středa 11. 9. 2024. Pokud to bude možné, budeme rádi za potvrzení účasti. Jsme přesvědčeni, že společně budeme schopni udělat příští ročník Dne prevence ještě úspěšnějším a prospěšnějším pro naše občany.

Přeji hezké pracovní dny,
 Ing. Ilona Brabencová
koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 
asistentka DSO
------------------------------------------------------------
Městský úřad  
Útvar tajemníka
Krajířova 27/I
380 13  Dačice
Den prevence v Dačicích
Den prevence v Dačicích
Den prevence v Dačicích
Den prevence v Dačicích