Den matek ve Zlivi

Jako každým rokem jsme oslavili i letos Den matek. A bylo to opravdu slavnostní, tedy i s hudbou, tak jak si to všechny maminky zaslouží. Sešlo se nás 40 (ze Zlivi, z Týna nad Vltavou a Strunkovic nad Blanicí) a myslím, že si to všichni užili. Do přípravy se zapojily všechny pečovatelky, každá připravila něco dobrého, za to jim patří velké poděkování. Stejně tak děkujeme i všem sponzorům, kteří nám věnovali dárky do tomboly. Každá maminka dostala dárek. Díky DJ Dědovi panu Marcinkovi jsme si zazpívali a došlo i na tanec. Naše posezení obohatily i nevidomé slečny Šímovi ze Strunkovic (také naše klientky) svým pěveckým vystoupením.

Poděkováním nám všem byla slova chvály, úsměvy a hlavně pocit, že ta naše práce má opravdu smysl a že zábava a dobrá nálada jsou nejlepší léky.

Tak naše maminky, za rok se na vás opět těšíme.

Den matek ve Zlivi
Den matek ve Zlivi
Den matek ve Zlivi
Den matek ve Zlivi
Den matek ve Zlivi
Den matek ve Zlivi
Den matek ve Zlivi
Den matek ve Zlivi
Den matek ve Zlivi
Den matek ve Zlivi
Den matek ve Zlivi