Paliativní péče v CSS Emausy

Paliativní péče je cesta životem

pátek, 12. dubna 2024

Říká v rozhovoru ředitelka Centra sociálních služeb Emausy Mgr. Martina Primaková. Byla u zrodu zapojení domova do projektu na poskytování paliativní péče v prostředí pobytových sociálních služeb. Paliativní péči poskytují klientům, kteří ji potřebují, probíhá ve spolupráci mezi týmem CSS Emausy, paliatričkou MUDr. Veronikou Helešicovou a MUDr. Janem Sazmou, praktickým lékařem klientů. Velmi důležitou součástí paliativní péče je úzká spolupráce s rodinami klientů.

Přečtěte si rozhovor s Martinou Primakovou, ředitelkou Centra sociálních služeb Emausy, jak paliativní péče v CSS Emausy probíhá.