DH_ilu_pece_page-0001

Náš rok měl 8 921 dní – dní péče v domácnostech klientů domácího hospice

středa, 31. ledna 2024

Každý den dojíždí tým našich zdravotních sestřiček, lékařů a lékařek, pečovatelek a sociálních pracovnic za klienty domů. Naše péče není jen zdravotní, ale podáváme pomocnou ruku i v případech poradenství či psychologické nebo duchovní podpory.

V naší péči bylo v loňském roce 183 klientů, kterým jsme celkově poskytli 8 921 dní péče.

Jsme domácím hospicem, a tak hodně času stráví náš tým za volantem. V roce 2023 najezdili naše zdravotní sestřičky na cestách za klienty 37 921 km.

Našemu nejstaršímu klientovi bylo 98 let. Poskytujeme ale péči i dětským klientům – tomu nejmladšímu bylo 7 let. Dětská paliativní péče má svá specifika a my chceme i v tomto ohledu nabízet správnou a odbornou péči. Proto se náš tým v loňském roce zaměřil na vzdělávání právě v oblasti dětské paliativní péči.

Těší nás, že medián dní péče meziročně vyrostl z 15 na 18 dní. Co to znamená? Klienti se do naší péče dostávali o něco dříve, a tak strávili více dnů doma se svými blízkými.