Domácí hospic Ledax uspěl v projektu ČSOB

Domácí hospic Ledax uspěl v projektu ČSOB

středa, 19. července 2023

Domácí hospic Ledax se díky úžasné podpoře od veřejnosti umístil na výborném 2. místě v projektu ČSOB pomáhá regionům.

Na přelomu června a července se uskutečnil celorepublikový projekt - ČSOB pomáhá regionům, ve kterém se Domácí hospic Ledax dostal až do užšího finále v oblasti Jihočeského kraje. K podpoře od veřejnosti ve výši 83.505 Kč přibude dalších 40.000 Kč od ČSOB jako bonus. Celková podpora pro domácí hospic činí krásných 123.505 Kč! 

Získané finanční prostředky budou použity k úhradě nákladů spojených s péčí o klienty domácího hospice, k částečné úhradě mzdových nákladů lékařů, sestřiček, pečovatelek a nákupu zdravotnického materiálu.

Více informací o celém projektu najdete ZDE.

Za celý hospicový tým děkujeme za podporu všem dárcům, podporovatelům a ČSOB.

Děkujeme, že nám pomáháte!