foto ze setkání

Domácí hospic Ledax pořídí z daru polohovací pomůcky

pondělí, 17. července 2023

Finanční dar ve výši 20 tisíc korun předali ve čtvrtek 13. července 2023 zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet Domácímu hospici Ledax v Českých Budějovicích.

„Mezi důležité pomůcky, které v péči o těžce nemocné klienty využíváme, jsou i různé polohovací pomůcky, které nejen zabraňují vzniku dekubitů u klientů, ale také šetří záda našich pracovnic,“ říká ředitelka společnosti Ing. Eliška Hájková. „Konkrétně se jedná o podložky pro polohování trupu, polohovací klíny pro polohování dolních a horních končetin a další různé antidekubitní podložky,“ upřesňuje paní ředitelka. „Kromě toho chceme z daru Nadačního fondu Umění doprovázet zakoupit i čtyři kluzné podložky, které používáme zejména pro usnadnění a ulehčení manipulace s nepohyblivými klienty,“ dodává.

Jedním z projektů NF Umění doprovázet je projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat přístroje a zdravotnické pomůcky, které velkou měrou pomáhají odstranit nejen bolest, ale i další symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění", říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Snažíme se získávat finanční prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od roku 2011 jsme svoji pomoc rozšířili i na domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny svého života v domácím prostředí, mezi svými nejbližšími“, dodává zakladatelka fondu.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům více jak 5,8 milionu korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců provozuje fond na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli. V roce 2018 otevřel nadační fond pro pečující rodiny na Rakovnicku také půjčovnu kompenzačních pomůcek (více na (www.umenidoprovazet.cz). Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců.

Za celý tým Domácího hospice Ledax děkujeme za podporu!